Asianajaja

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt jäsenet. Asianajajaliitto valvoo, että sen jäsenistö tarjoaa laadukkaita oikeudellisia palveluja. Asianajotoimintaa Suomessa sääntelee laki asianajajista.

Jäsenyyden edellytykset on lueteltu asianajajalain 3 §:ssä ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 5 §:ssä.

Kansalliset kelpoisuusehdot ovat seuraavat:

  • 25 vuoden ikä
  • suorittanut oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon

sekä

  • säädetty kokemus ja taito:
  • neljä vuotta lakimiestehtävissä, niistä kaksi vuotta asianajoalalla
  • asianajajatutkinto

Lisäksi edellytetään, että hakija ei ole konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu.

Hän on

  • rehelliseksi tunnettu
  • elämäntavoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopiva harjoittamaan asianajajan tointa
  • hänellä on itsenäinen ja riippumaton asema ja hänen toimintansa ammattimaista (päätoiminen)